Muzykanci

Grupa Muzykanci
mgr Katarzyna Andrzejak – nauczyciel
Elżbieta Sobkowiak – nauczyciel
Terminy kontaktów indywidualnych z nauczycielami:
środa – od 15.30 do 16.30