Skrzaty

Grupa Skrzaty
mgr Anna Kozłowska- dyrektor – nauczyciel
Patrycja Szczesiak – nauczyciel

Terminy kontaktów indywidualnych z nauczycielami:
wtorek – od 15.00 do 16.00