PO CO DZIECKU PRZEDSZKOLE?

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
Robert Fulghum.

Przedszkole jest instytucją opiekuńczo- wychowawczą o rozbudowanym wachlarzu funkcji. Do najważniejszych należą:  wszechstronne wychowanie dzieci, opieka nad podopiecznymi, czuwanie nad ich zdrowiem, bezpieczeństwem, stymulowanie rozwoju, wyrównywanie ewentualnych braków. Jest więc miejscem nabywania doświadczeń społecznych, intelektualnych, emocjonalnych, językowych czy ruchowych.

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole

Edukacja przedszkolna jest pierwszym etapem samodzielnego funkcjonowania poza rodziną.  Jest miejscem gdzie dzieci uczą się samodzielności- poznają nowe oraz utrwalają przyswojone już umiejętności. Impulsem do zdobywania nowych doświadczeń są osoby nauczyciela oraz równolatków. Nabyte sprawności, takie jak samodzielne ubieranie się, dbanie o higienę czy sprzątanie po sobie są bazą kształtowania bardziej rozbudowanych zasobów, takich jak wytrwałość, cierpliwość, sumienność, systematyczność czy odpowiedzialność. Wielu z tych cech nie dałoby się odpowiednio wykształcić bez możliwości czerpania wzorów czy dokonywania porównań z osobami rówieśników. I tu wyłania się kolejny, niezwykle ważny walor odbywania edukacji przedszkolnej- możliwość nawiązywania kontaktów społecznych. Inicjowanie pierwszych relacji, przełamywanie granic wstydu i nieśmiałości to ważne elementy budowania poczucia własnej wartości i „osadzania siebie” w społecznej rzeczywistości. Kontakt z rówieśnikami stwarza możliwości poznawania świata poprzez zabawę, oczyma dziecka- a więc w sposób najbardziej sprzyjający jego naturze. Oprócz walorów poznawczych zabawy, dziecięce relacje uczą również współpracy- dziecko w grupie staje się skłonne do kompromisów i potrafi dzielić się z innymi tak, aby obie strony odnosiły korzyści. Istotne są także sytuacje kryzysu, które są nierozerwalnym elementem kontaktów międzyludzkich. Dziecko być może po raz pierwszy doświadczy, iż w jego otoczeniu znajdują się zarówno osoby mu życzliwe, jak i takie, z którymi będzie popadał w pierwsze konflikty. Nieoczekiwany dysonans w sferze upodobań, temperamentu czy umiejętności to ważny element cennej lekcji tolerancji, współpracy, uczenia się zasad rządzących grupą. Dzięki niemu dziecko nauczy się też łatwiej określać i nazywać emocje, a także rozpoznawać i oceniać zachowania swoje i innych, by w przyszłości odpowiednio je kontrolować. Nieocenionym aspektem wychowania przedszkolnego jest także konieczność podporządkowania się i przestrzegania zasad. Unormowane reguły funkcjonowania w grupie sprzyjają nie tylko utrzymaniu ładu ale i poczuciu bezpieczeństwa najmłodszych. Konsekwentny, ciepły i sprawiedliwy wychowawca umiejętnie przeprowadzi dziecko przez fazę dziecięcego egocentryzmu do etapu zgodnego funkcjonowania w grupie przy zachowaniu własnej odrębności.

Treść powyższego artykułu ma za zadanie ostudzić nieco emocje przemawiające przez rodziców wraz z nadejściem września. Lęk i obawy przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej rozwieją także zadowolone, dziecięce twarze skandujące tradycyjną, przedszkolną piosenkę:

„Bo przedszkole uczy bawi nas,

Bo w przedszkolu miło płynie czas”