Oddziały

Oddz. I – „Skrzaty” 2,5 – 3 l.

Nauczyciele – mgr Marta Łamek, dyr. mgr Anna Kozłowska,

Pomoc nauczyciela –  Agnieszka Król

Pracownik obsługi –

 

Oddz. II – „Przyrodnicy” 3,4 l.

Nauczyciele – mgr Katarzyna Andrzejak,  mgr Patrycja Szczesiak

Pomoc nauczyciela – Beata Boińska

Pracownik obsługi –

 

Oddz. III – „Malarze” 4- 5 l.

Nauczyciele –  Regina Sigel, Elżbieta Sobkowiak

Pracownik obsługi – Longina Pieczyńska

 

Oddz. IV – „Muzykanci” 5-6 l.

Nauczyciele – mgr Teresa Łuczak, mgr Violetta Bednarek

Pracownik obsługi – Anna Słowińska

 

Oddz. V – „Podróżnicy” 5-6 l..

Nauczyciele – mgr Sylwia Sikorska, mgr Ewa Gruszczyńska

Pracownik obsługi – Alicja Kawicka