Rekrutacja

Informacja – dyżur wakacyjny

Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w swoim macierzystym
  1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w swoim macierzystym
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego placówka macierzysta.

=================================================================

 

 

Ogłoszenie Naboru

Rekrutacja  2019/2020

 

Od 25 lutego  – 03 marca br.

 pobieranie  i składanie deklaracji    o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej  w danym przedszkolu 

 (pobieranie deklaracji w holu, składanie deklaracji  w sekretariacie )

w godzinach 8.00 – do 16.00

 

04 marca  – 15 marca 2019 r.  –

wydawanie i przyjmowanie wniosków  oraz dodatkowych dokumentów o przyjęcie dziecka do przedszkola

 Sekretariat czynny: pn.-pt. 8.00 – 16.00                                         

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 • Od dnia 04 marca do dnia 15 marca 2019 r.

. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej   w pierwszej preferencji.

 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać    w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

Dnia 04 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00

 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
 • (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 04 kwietnia do dnia 09 kwietnia 2019 r.

. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 • Dnia 11 kwietnia  2019 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 • Dnia 11 kwietnia  2019 r. – ogłoszenie listy placówek z wolnymi miejscami

 

Przedszkole nr 20
im. „Śmiałka Umiałka”

(koło ryneczku)

 1. Orła Białego 29
  61 – 251 Poznań

tel: 61 8796199

przedszkole20umialek@interia.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI

Pragniemy, aby lata pobytu w przedszkolu
były dla dziecka przyjemne, wypełnione zabawą, głęboko zapadły w serce, pozostały radosnym wspomnieniem

Informacje o przedszkolu:

          Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00    

Proponujemy: 

 • Pobyt całodzienny
 • Oddział dzieci 3 letnich   (leżakujących)
 • Oddział dzieci 3 – 4 letnich (leżakujących)
 • Oddział dzieci 4 letnich
 • Oddział dzieci  4 , 5 letnich
 • Oddział dzieci 5 i 6 letnich

Zajęcia dodatkowe: 

 • Rytmika
 • Język angielski
 • Logopedia – dla dzieci 5 letnich  (bezpłatna)
 • Katecheza – dla dzieci 5 letnich  (bezpłatna)
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty;  plastyczne, teatralne, ruchowe, badawcze

 ——————————————————-

Zapewniamy:

 Wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli

 Ciekawe zajęcia dydaktyczne uczące kreatywnego działania, samorealizacji

 Zajęcia otwarte dla rodziców

 Przedstawienia teatralne

 Wycieczki do środowisk przyrodniczo-społecznych

 Zabawy ruchowe w ogrodzie wyposażonym w urządzenia rekreacyjno – sportowe

 Sale wyposażone w atrakcyjne zabawki i  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 Urozmaicone, smaczne posiłki, również  z dietą pokarmową (zaświadczenie  lekarskie)

 Serdeczną atmosferę

 Stałe uroczystości

„Dzień Balonika” – pierwsze   spotkanie z przedszkolem

 „Pasowanie na Przedszkolaka”

  „Andrzejki”

    „ Wigilia” – Gwiazdor

 „Dzień Babci i Dziadka”

 „Bal karnawałowy”

 „Wielkanoc – Zajączek”

 „Spartakiada sportowa”

 „Festyn rodzinny” – na tarasie

 „Dzień Dziecka”

 „Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego”

 

Nabór: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/nabor/

 

Informator dla Rodziców- rekrutacja do przedszkoli 2019