Rekrutacja

Dokumenty do pobrania – rekrutacja 2022

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022

oświadczenie nr 1 wielodzietność (MEN)_2022

oświadczenie nr 2 samotny_wychowanie (MEN)_2022

oświadczenie szczepienia_2022

potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola_2019

Dodatkowe dokumenty , które trzeba złożyć do wniosku :

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy

2. Pierwsza strona PIT  rozliczonego w Poznaniu- kserokopia

Rekrutacja  2022/2023

Od 07 marca  – 11 marca br.

 pobieranie  i składanie deklaracji    o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej  w danym przedszkolu 

 (pobieranie deklaracji w holu przedszkola  oraz strony www.przedszkole20.com.pl ( zakładka rekrutacja)

  składanie wypełnionych deklaracji 

w sekretariacie

W  wyjątkowych  sytuacjach – prosimy przesłać na e-maila przedszkolnego  

w godzinach 8.00 – do 16.00       

                                    

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od dnia 14 marca do dnia 25 marca 2022 r.

złożenie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej   w pierwszej preferencji.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami będzie można  otrzymać  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

http://www.przedszkole20.com.pl

 

Dnia 13 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

(lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)

Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r.

 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego    

do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją   z dalszego procesu rekrutacji.

 

Dnia 25 kwietnia  2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników dzieci przyjętych   i nieprzyjętych do przedszkola

 

Od dnia 13 kwietnia do dnia 1 maja 2022 r.

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji

 

Przedszkole nr 20
im. „Śmiałka Umiałka”

(koło ryneczku)

 1. Orła Białego 29
  61 – 251 Poznań

tel: 61 8796199

e-mail : przedszkole20umialek@interia.pl

www.przedszkole20.com.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI

Pragniemy, aby lata pobytu w przedszkolu
były dla dziecka przyjemne, wypełnione zabawą, głęboko zapadły w serce, pozostały radosnym wspomnieniem

Informacje o przedszkolu:

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00    

Proponujemy: 

 • Pobyt całodzienny
 • Oddział dzieci 3 letnich   (leżakujących)
 • Oddział dzieci 3 – 4 letnich (leżakujących)
 • Oddział dzieci  4 , 5 letnich
 • Oddział dzieci 5 i 6 letnich
 • Oddział dzieci  6 letnich

Zajęcia dodatkowe: 

 • Rytmika
 • Język angielski
 • psycholog
 • Logopedia – dla dzieci 6 letnich  (bezpłatna)
 • Katecheza – dla dzieci 6 letnich  (bezpłatna)
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty;  plastyczne, teatralne, ruchowe, badawcze

 ——————————————————-

Zapewniamy:

 Wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli

 Ciekawe zajęcia dydaktyczne uczące kreatywnego działania, samorealizacji

 Zajęcia otwarte dla rodziców

 Przedstawienia teatralne

 Wycieczki do środowisk przyrodniczo-społecznych

 Zabawy ruchowe w ogrodzie wyposażonym w urządzenia rekreacyjno – sportowe

 Sale wyposażone w atrakcyjne zabawki i  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 Urozmaicone, smaczne posiłki, również  z dietą pokarmową (zaświadczenie  lekarskie)

 Serdeczną atmosferę

Stałe uroczystości

 „Dzień Balonika” – pierwsze   spotkanie z przedszkolem

 „Pasowanie na Przedszkolaka”

  „Andrzejki”

    „ Wigilia” – Gwiazdor

 „Dzień Babci i Dziadka”

 „Bal karnawałowy”

 „Wielkanoc – Zajączek”

 „Spartakiada sportowa”

 „Festyn rodzinny” – na tarasie

 „Dzień Dziecka”

 „Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego”

 

Nabór: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/nabor/

 

Nabór 2022 – 2023

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli_2022

UMP_LVIII_1076_VIII_2022_T-PLA

Zarządzenie terminy rekrutacji 2022-2023

Terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych_w_szkołach_podstawowych

Dokumenty do rekrutacji:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

W związku z sytuacja epidemiologiczną  nie mogąc obejrzeć Przedszkola  zachęcamy  Rodziców  do zapoznania się z naszym Przedszkolem  w formie filmu   zamieszczonego w linku  

ttps://youtu.be/7yv4_SqiDwc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip to content