Wizja/misja

Przedszkole Nr 20 w Poznaniu istnieje od 1987 r. W jednopiętrowym budynku mieści się 5 sal zabawowych oraz 1 sala przeznaczona na zajęcia logopedyczne, pomieszczenia biurowe i zaplecze pionu żywienia. W piwnicy zaadoptowano pomieszczenia na zajęcia ruchowe, suchy basen z piłkami oraz pokój do pracy indywidualnej. Przy budynku znajduje się ogród przedszkolny o powierzchni 500 m2 wyposażony  w piaskownice, nowy sprzęt sprawnościowy. Teren jest ogrodzony i obsadzony roślinnością. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby – Żabińskiej. Przedszkole zapewnia dzieciom  opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty zgodnie  z wrodzonym potencjałem. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości   i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole promuje zdrowie, czytelnictwo i dobre wychowanie. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole prowadzi oparty na nich planowy proces wychowawczy. Rada Pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m. in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Organizowane są zajęcia z rytmiki, j. angielskiego, katechezy. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Ściśle współpracujemy z rodziną dziecka dla optymalnego zaspokojenia potrzeb rozwojowych przedszkolaków. W sytuacji problemów edukacyjnych lub wychowawczych w miarę możliwości  udzielamy dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych  jak zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna. Postrzegamy rodziców jako równoprawnych partnerów, współdziałających z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka. Wspólnie budujemy swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i ich rodzinom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Nasze motto:

„Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci:   pierwszą są – korzenie, drugą – skrzydła”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://farmaciaitalia24.to/levitra-generico-senza-ricetta-online-sicuro/


Skip to content