Metody pracy

Metodyka Pracy dydaktyczno – wychowawcza w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu realizujemy założenia  podstawy programowej, pokazując dzieciom świat w ciekawy i innowacyjny sposób. Nasze codziennie działania opierają się o łączenie  nowatorskich metod z realizowanym Programem “Nasze Przedszkole “ (W. Żaba- Żabińska), wykorzystując sojusz wielu metod. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę naszych działań w oparciu o:

-kodowanie na dywanie–  to innowacja, która odpowiada na aktualne potrzeby dzieci oraz wymogi, jakie stawia przed nami podstawa programowa kształcenia ogólnego i zmieniający się bardzo szybkim tempie świat.  Celem innowacji jest rozwijanie u dzieci kompetencji takich jak umiejętność pracy w zespole, podejście do problemów, logiczne myślenie, a wszystko to w sposób najbardziej przyjazny dzieciom- czyli poprzez zabawę

-metody aktywizujące-   to grupa metod bazujących na takich działaniach dzieci i nauczyciela, które umożliwiają aktywne uczenie się, czyli uczenie się poprzez działanie, przeżywanie, poznawanie i odkrywanie np. burza mózgów, za i przeciw, mapa myśli, piramida priorytetów

żródło:http://przedszkoland.pl/blog/dziecko/wychowanie-rozwoj/mapa-mysli-czyli-pierwsza-notatka-przedszkolaka

elementy Metody Dobrego Startu M . Bogdanowicz- założeniem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka, poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania oraz ich współdziałania. Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej- to połączenie form i metod realizujących założenia integracji sensorycznej, wspomagających proces uczenia się, wykorzystując naturalny spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Jest to połączenie aspektu terapeutycznego z kształcącym. Praca tą metodą polega na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń, wykorzystujących naturalny ruch dziecka, który najczęściej przyjmuje charakter naprzemienny. Ruch wykonywany jest przy odpowiednio dobranej muzyce, wyznaczającej rytm i wyzwalającej naturalną potrzebę aktywności dziecka. Podczas ruchu dzieci wykonują pewną czynność (np. rysują, malują, składają papier), która stanowi element zabawy i pozwala dziecku zdobywać nowe doświadczenia

 

-Dziecięca Matematyka Gruszczyk-Kolczyńskiej- celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.Ważne jest osobiste doświadczenie dzieci, gdyż właśnie w taki sposób uczą się one świata w okresie przedszkolnym. Nie należy kształtować pojęć matematycznych za pomocą słów opowiadań czy wyjaśnień, jednak poprzez wykorzystanie osobistych doświadczeń, które stanowią budulec, z którego dzieci tworzą pojęcia i umiejętności, rozwijają myślenie, wzmacniają odporność.  Podczas tych doświadczeń dzieci powinny słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych działań oraz przewidywane skutki. Mówienie o tych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi dzieci i pomaga im dostrzec to co ważne

-Bum bum rurki- to lekkie, kolorowe tuby, które po uderzeniu o siebie lub o dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki; ich prosta budowa i łatwe zasady użytkowania pozwalają szybko i w interesujący sposób wprowadzić dzieci w  świat muzyki; bum bum rurki łączą walory rozrywkowe i edukacyjne wprowadzają dzieci w świat rytmu, melodii i harmonii, ale również wpływając pozytywnie na spostrzegawczość, wyobraźnię plastyczną i umiejętność współpracy w grupie. Ponadto takie muzykowanie to świetny wstęp do nauki gry na innych instrumentach muzycznych, a także kreatywna i pełna ruchu zabawa z rytmem i melodią

-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – jest to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi (czyli baraszkowanie pojawiające się już we wczesnym dzieciństwie), które wspomagają rozwój psychomotoryczny już od  najmłodszych lat;  metoda ta wykorzystuje dotyk, ruch, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do poszerzania świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi, świadomości przestrzeni i możliwości działania w niej

Nasze Przedszkole cały czas rozwija się i co roku wzbogacamy naszą ofertę o kolejne i nowatorskie metody materiały i pomoce dydaktyczne.  w minionym roku szkolnym nabyliśmy matę klawiszową, która ma ułatwić dzieciom rozpoczęcie gry na instrumentach i bliższe poznanie świata muzyki. Mata działa w oparciu o Metodę kolorowych dźwięków.

 

Metoda kolorowych dźwięków-  to autorska, odnosząca sukcesy w nauczaniu dzieci metoda nauki grania utworów muzycznych na instrumencie, macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach. Autorami metody są Urszula i Adam Misior – nauczycielka i muzyk. System został opracowany jako pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci, dla których nauka nut jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki. System został opracowany jako pomocnicza metoda nauki gry na instrumencie klawiszowym z odwzorowaniem klawiatury pianina  dla najmłodszych dzieci, dla których nauka nut jest jeszcze za trudna i zbyt nużąca. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki.


Skip to content