Rekrutacja

 Drzwi otwarte  w dniu 9 marca 2023 r. – 

w godzinach od 9.30  do 10.30

 zapraszamy Rodziców z dziećmi na wspólną zabawę z nauczycielkami przedszkola

 

——————————————————————————-

Dokumenty do pobrania – rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Wniosek+o+przyjęcie+do+przedszkola_+oddziału+przedszkolnego+na+rok+szkolny+2023_24

oświadczenie nr 1 wielodzietność (MEN)_2023

oświadczenie nr 2 samotny_wychowanie (MEN)_2023-1

oświadczenie nr 3 szczepienia_2023

Do wniosku dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy , ze szkoły, uczelni wyższej, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

Informator dla Rodziców 2023-1

Rekrutacja  2023/2024

Zarządzenie 76_2023_P_T

UMP_LXXVIII_1417_VIII_2023_T dotycząca kryteriów rekrutacji do przedszkola

Od 07 marca  – 13 marca br.

 pobieranie  i składanie deklaracji    o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej  w danym przedszkolu   (pobieranie deklaracji w holu przedszkola  oraz strony www.przedszkole20.com.pl ( zakładka rekrutacja) składanie wypełnionych deklaracji  w sekretariacie.   

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2023                         

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego – przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Od dnia 14 marca do dnia 27 marca 2023 r.

złożenie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej   w pierwszej preferencji.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami będzie można  otrzymać  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron: (o dostępności pobierania wniosków poinformujemy w późniejszym terminie)

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

https://www.przedszkole20.com.pl

 

Dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

(lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)

Od dnia 14 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2023 r.

 potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego    

do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją   z dalszego procesu rekrutacji.

 

Dnia 24 kwietnia  2023 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników dzieci przyjętych   i nieprzyjętych do przedszkola

 

Od dnia 24 kwietnia do dnia 11 maja 2023 r.

Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji

 

Przedszkole nr 20
im. „Śmiałka Umiałka”

(koło ryneczku)

 1. Orła Białego 29
  61 – 251 Poznań

tel: 61 8796199

e-mail : przedszkole20umialek@interia.pl

www.przedszkole20.com.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI

Pragniemy, aby lata pobytu w przedszkolu
były dla dziecka przyjemne, wypełnione zabawą, głęboko zapadły w serce, pozostały radosnym wspomnieniem

Informacje o przedszkolu:

Przedszkole czynne od 6.00 do 17.00    

Proponujemy: 

 • Pobyt całodzienny
 • Oddział dzieci 3 letnich   (leżakujących)
 • Oddział dzieci 3 – 4 letnich
 • Oddział dzieci  4 , 5 letnich
 • Oddział dzieci 5 i 6 letnich
 • Oddział dzieci  6 letnich

Zajęcia dodatkowe: 

 • Rytmika
 • Język angielski
 • psycholog
 • Logopedia – dla dzieci 6 letnich  (bezpłatna)
 • Katecheza – dla dzieci 6 letnich  (bezpłatna)
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty;  plastyczne, teatralne, ruchowe, badawcze

 ——————————————————-

Zapewniamy:

 Wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli

 Ciekawe zajęcia dydaktyczne uczące kreatywnego działania, samorealizacji

 Zajęcia otwarte dla rodziców

 Przedstawienia teatralne

 Wycieczki do środowisk przyrodniczo-społecznych

 Zabawy ruchowe w ogrodzie wyposażonym w urządzenia rekreacyjno – sportowe

 Sale wyposażone w atrakcyjne zabawki i  nowoczesne pomoce dydaktyczne

 Urozmaicone, smaczne posiłki, również  z dietą pokarmową (zaświadczenie  lekarskie)

 Serdeczną atmosferę

Stałe uroczystości

 „Dzień Balonika” – pierwsze   spotkanie z przedszkolem

 „Pasowanie na Przedszkolaka”

  „Andrzejki”

    „ Wigilia” – Gwiazdor

 „Dzień Babci i Dziadka”

 „Bal karnawałowy”

 „Wielkanoc – Zajączek”

 „Spartakiada sportowa”

 „Festyn rodzinny” – na tarasie

 „Dzień Dziecka”

 „Uroczyste zakończenie Roku Przedszkolnego”

 

Nabór: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/nabor/

 

 

Informacja dla Rodziców dot. rekrutacji do przedszkoli_2022

UMP_LVIII_1076_VIII_2022_T-PLA

Zarządzenie terminy rekrutacji 2022-2023

Terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych_w_szkołach_podstawowych

Dokumenty do rekrutacji:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

W związku z sytuacja epidemiologiczną  nie mogąc obejrzeć Przedszkola  zachęcamy  Rodziców  do zapoznania się z naszym Przedszkolem  w formie filmu   zamieszczonego w linku  

ttps://youtu.be/7yv4_SqiDwc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skip to content